Ortopædi

Behandling af den ortopædiske patient

Det er oftest ud fra røntgenbilleder, at den endelige diagnose stilles ved den ortopædiske patient. Såfremt diagnosen beror på en kronisk lidelse, er det sjældent, at det er operation, der kommer på tale med mindre årsagen er vækstbetinget.

Medicinsk behandling, guldbehandling (Goldtreat) eller anden behandling af kroniske lidelser i bevægeapparatet er mest brugt. Akutte skader i bevægeapparatet kan variere fra simple forvridninger/forstuvninger, komplicerede brud, sene og ligamentbeskadigelser til sår og beskadigelser i muskulaturen. Bortset fra de simple forvridninger/forstuvninger, vil de fleste af de før omtalte beskadigelser kræve et operativt indgreb for, at patienten kan blive rask igen.

Gennem mange år har vi oparbejdet en stor erfaring i knogle og ledoperationer, ikke mindst p.g.a. mange henvisninger af ortopædiske patienter fra dyrlægekollegaer spredt i Jylland. Det skyldes, at vi er i besiddelse af det mest avancerede udstyr til udførelse af ortopædiske operationer, og samtidig via kurser, og kongresser i både ind- og udland søger at være up to date med, hvad der sker indenfor ortopædien. På denne baggrund føler vi os godt rustet til, at hjælpe dig, hvis din hund eller kat har problemer med at bevæge sig normalt.

Genoptræning af den ortopædiske patient