Når mit dyr skal under narkose

Dit kæledyrs sikkerhed under narkosen er vigtig for os.

Mange kæledyrsejere bliver bekymrede, når vi nævner ordet ”narkose” eller anæstesi, men I skal vide, at vi har stor fokus på den sikre bedøvelse og god overvågning undervejs i narkosen.

Vores sygeplejerske Line Kronborg har taget en efteruddannelse indenfor anæstesi, så vi er bedst muligt stillet og kan vælge den bedste bedøvelse til hver patient.

Hvordan foregår det?​

Som noget af det første får patienten en forbedøvelse. Det gør den træt og afslappet og gør det muligt, at kunne nøjes med mindre doser af den øvrige narkosemedicin. Selve bedøvelsen foregår ved, at der barberes et lille område på oversiden af det ene forben, hvorefter der bliver lagt et venekateter, der giver adgang til venen. Via dette injiceres et hurtigt og kortvirkende bedøvelsesmiddel direkte i blodet. Patienten falder i søvn og straks føres en slange (tubus) ned i luftrøret, hvorigennem hunden får ilt og bedøvelsesgas.

Under narkosen overvåges patienten af en sygeplejerske, der holder øje med dybden af narkosen, puls, vejrtrækning, temperatur og blodtryk. Ofte tilsluttes et væskedrop undervejs for at sikre optimering af kredsløb og blodtrykket. Efter operationen får patienten ren ilt indtil der er reflekser og patienten er ved at vågne. Derefter slukkes for ilttilførslen samtidig med at tubus fjernes og patienten lægges på tæpper til den er helt vågen og selv kan gå.

Katte bedøves ofte med et injektionsanæstetika, dvs. de får et stik i lårmuskulaturen, hvorefter de falder stille og roligt i søvn i løbet at ca. 10 minutter. Efter operationen får de endnu en injektion med et stof, der modvirker narkosen og de vågner efter ca. 20 minutter. Hunde kan også til mindre indgreb eller en røntgenfotografering få en injektionsnarkose.​

Har du spørgsmål til dit kæledyrs narkose så er du meget velkommen til at tage fat i os.

Anæstesi og monitorering