Hvornår trænger dit dyr til tandbehandling?

Tandbehandling

Der kan være flere årsager til, at vi anbefaler at få udført en tandbehandling på dit dyr. Plak og tandsten vil med tiden hobe sig op og kan give føre til tandkødsbetændelse, som er et forstadie til parodontose. Derudover kan hunde og katte frakturer tænder, og selv små frakturer kan være smertefulde og kræve behandling. Det er ikke usædvanligt, at hunde og katte har behov for tandbehandling hvert år eller oftere.

Tandbehandlinger hos os foregår som en fuld mundhulestatus. Denne består af dentalrøntgen og undersøgelse af hele mundhulen inkl. måling af tandkødslommer på samtlige tænder. Dentalrøntgen sammenholdt med den kliniske mundhuleundersøgelse herunder dybden på tandkødslommerne danner grundlag for dyrlægens vurdering af, om der er problemer i munden som kræver behandling. Til sidst afsluttes med en grundig tandrens og polering.

Dentalrøntgen

Dentalrøntgen er vigtig i vurderingen af dit dyrs tænder. Vi finder ved ca. 50 % af vores tandpatienter problemer, som ikke kan ses med det blotte øje og som kun var blevet opdateret grundet dentalrøntgen. Ved dentalrøntgen for vi et overblik over tandens rødder, knoglen som tænderne sidder i samt tandkødet omkring tænderne.

Vi laver ikke tandbehandling uden at tage dentalrøntgen.

Tandrensning

Dit dyrs tænder bliver altid renset og poleret i forbindelse med tandbehandling. Vi renser tænderne ved hjælp af en ultralydsrenser, ligesom vi kender fra vores egen tandlæge. Vi renser både tænderne og eventuelle tandkødslommer omkring tænderne.

Behandling

Hvis vi finder problemer i dit dyrs mund, bør disse behandles. Behandlingen afhænger af problemet, og det kan være alt fra bortoperation af tænder til pålægning af fyldninger, rodbehandling mm. Hvis du ønsker det, vil du modtage en opringning inden behandlingen indgangssættes. Det kan blive nødvendigt, at større behandlinger udsættes til en anden dag end dagen for mundhulestatus af hensyn til dit dyrs sikkerhed.

Efter tandbehandling

Efter tandbehandling vil dit dyr være træt det første døgns tid. Hvis dit dyr har fået bortopereret tænder, skal det have smertestillende og bruge sårrens derhjemme. Dit dyr vil også have gavn af blød mad i ca. 7-14 dage alt efter operationens omfang.

Hvem foretager tandbehandlingen?