ISO Dyrlæge

Hvad er en ISO Dyrlæge?

ISO Dyrlægen er en frivillig certificeringsordning under Den Danske Dyrlægeforening. Som medlem af ISO Dyrlægen er vi på Bygholm Dyrehospital certificeret i kvalitetsledelse efter ISO 9001-standarden.

Hovedformålet er at sikre, at arbejdsgange kvalitetssikres og effektiviseres, så der er mest mulig tid til det vigtigste – dyrlægens behandling af dyret. Samtidig er der fokus på kommunikation, så du som dyreejer tages med på råd i beslutningen om dyrets behandling.

ISO Dyrlægen har 6 klare fokusområder:

1. Kommunikation

Vi begynder altid en konsultation med en samtale om hvad du ønsker dig af os, hvilke muligheder der er, og økonomien i det. Det er nemlig vores opgave at omsætte dine ønsker og behov til konkrete ydelser.

2. Journalføring

Hver eneste af vores patienter har deres helt egen journal. Her bliver hver en lille detalje om dit dyr skrevet ned.Så skal du ikke gentage dine bekymringer til flere personer. Og hvis der bliver noget en anden gang, kender vi hele historien.

3. Kontakt og opfølgning

Under behandling og indlæggelse holder vi løbende kontakt, så du altid er med på råd, hvis der opstår noget, der kan ændre på det planlagte forløb og økonomien i det. Og efter et kritisk forløb, følger vi altid op på, om I er kommet godt hjem.

4. Kundetilfredshed

Du og dit dyr er selve grundlaget for vores praksis. Din feedback er med til at udvikle os og gøre os bedre. Derfor opsamler vi systematisk al ris og ros og gennemgår løbende alle input på personalemøder for at drage nytte af og kontinuerligt forbedre vores behandlingsprocedurer. Derudover foretager vi regelmæssigt tilfredshedsundersøgelser.

5. Tjek på udstyr og hygiejne

Alle vores instrumenter, og det øvrige udstyr vi bruger, serviceres, steriliseres, rengøres, genpakkes og forsegles korrekt efter anerkendte metoder.

6. Efteruddannelse

Alle vores medarbejdere skal dokumentere, at de er kompetente til at udføre deres arbejde. Vi har alle en kompetenceplan for, hvordan vi hver især skal blive endnu bedre via efteruddannelse og således kontinuerligt er i stand til at leverer den bedste og mest opdaterede behandling, som netop dit kæledyr har brug for.​