Vores Historie

Bygholm Dyrehospital

Bygholm Dyrehospital blev grundlagt i 1974 af dyrlægerne Gustaf Valentiner-Branth og Knud Steensborg som ønskede at etablere et moderne dyrehospital, der kunne tilbyde dyrlægefaglig assistance på højt niveau.
I løbet af de næste par år fik de to grundlæggere mere og mere travlt med at hjælpe byens hunde, katte og mere eksotiske dyr, så i 1983 blev Peter Kierk ansat som assistent.

Det var også i starten af 80erne at hunderummene blev udbygget med 2 nye afdelinger: Det ’ny’ og ’isolationen’. Dengang blev det kaldt ’parvohuset’ da der var store problemer med smitsom parvovirus, og isolationen blev bygget således at syge hunde kunne indlægges til behandling uden at smitte de andre patienter.

img-12
Bygholm-Dyrhospital-17
Ben 1

I 1989 valgte Knud Steensborg at udtræde af firmaet og han etablerede Abild Dyreklinik i Brabrand hvor han, udover traditionel praksis, arbejdede meget med krybdyr, padder og lignende. Tilbage i Horsens indtrådte Peter Kierk som partner.

I 1998 blev Helle Johansen ansat som assistent, og i 2005 blev hun partner. På samme tid var der igen behov for en udvidelse af hospitalet, både fordi vi efterhånden havde svært ved at finde plads til os alle, men også fordi vi ønskede at muligheden for at etablere en afdeling med genoptræning baseret på vandløbebåndet Water Walker og sådan en maskine kræver plads.
Så efter lang tids planlægning gik byggeriet i gang i efteråret 2005, hvor hospitalet blev udvidet med over 200 kvadratmeter.
Det var en hård tid med ombygning og håndværkere over alt hvor vores tålmodige klienter blev udsat for støj og besvær. Men det var også en meget spændende tid og der gik ikke en dag hvor vi ikke glædede os til at tage de nye bygninger i brug.

Da tilbygningen stod klar i 2006 betød det både opstarten af vores genoptræningsafdeling hvor Water Walkenen var og er hovedomdrejningspunktet.
Vores nu store og lyse venteværelse blev hurtigt også taget i brug til arrangementer såsom hvalpeaftener og vægttabsklub.

Familie

I har gennem årene haft en lang kongerække af klinikkatte, der har ofte været flyvende udskiftning, men i 2009 var det med sorg at vi måtte erkende at vi ikke længere havde Gråmis som ledende klinikkat. Hendes alder stod lidt hen i det uvisse, men hun flyttede ind sidst i 80’erne ifølge Gustaf og var altså omkring de 20 år, da hun en måtte overlade titlen til Freddie.

Freddie var til gengæld en moderne kat der havde sin egen facebookside -lige indtil facebook med manglende sans for diversitet udelukkede ham fra facebook alene fordi han ikke var et menneske.

2014 var året hvor vi kunne fejre hospitalets 40-års jubilæum. Dette blev gjort gennem ’Fyrre Festlige Dage’ der bød på klientarrangementer, temauger og gode tilbud. Det hele kulminerede i et brag af en jubilæumsreception den 4. juni.

Gennem alle årene har ønsket om at kunne yde den bedste hjælp til katte, hunde og andre dyr ført til masser af kursusaktivitet og efteruddannelse. Vi har et stærkt team af sygeplejerske med uddannelse inden for anæstesi, genoptræning og tandbehandling.

Vores dyrlæger har dygtiggjort sig inden for kirurgi, kræftbehandling, avanceret tandbehandling og meget mere.

2020 var året hvor COVID 19 pandemien ramte os alle. I første tid var der mange bekymringer og ubesvarede spørgsmål og pressemøderne blev fulgt intensivt i håb om svar på hvordan vi skulle håndtere an hverdag med virussen hængende som en sort sky over vores hoveder.

Vores første løsning førte til at hospitalet i en periode delte personalet i to hold der arbejdede på skift for at mindske risikoen for indbyrdes smitte. Der blev arbejdet iført masker og visirer og vores stuegangsmøde blev afholdt med stor afstand, så vi næsten skulle råbe til hinanden.

Der gik heldigvis lang tid før smitten trængte igennem vores hygiejnepanser, så både vaccination og virusmutationer gjorde at ingen af os blev alvorligt syge.

2020 var også året hvor Peter Kierk per 31.12. stoppede som partner og fortsatte som seniorassistent og Helle Johansen blev eneejer af hospitalet og interessantselskabet blev omdannet til et A/S med egen bestyrelse som er stedet hvor overordnede beslutninger angående Bygholm Dyrehospital tages.

To år efter, i 2022 blev ejerkredsen udvidet, idet Heidi Spåbæk indtrådte som medejer og administrerende direktør.

Den hjerteafdeling som Gustaf Valentiner-Branth havde været primus motor i mange år, led en krank skæbne i 2023. Der var gennem flere år foretaget et gradvist generationsskifte så vi kunne have en dygtig kardiolog klar når Gustaf trådte tilbage. Desværre blev det sådan, at da Gustaf var klar til hellige sig pensionistlivet 100% var hans afløser også klar til nye udfordringer. Så efter 30 år stod vi uden kardiologisk ekspertise i huset.

Det positive islæt i 2023 var udvidelsen af vores behandlingsrum. En langvarig ombygning i løbet af forår og sommer sikrede os en stor og lys behandling og et separat tandrum. Tandrummet bliver i høj grad brugt af tandteamet som har to hele dage kun med tandbehandlinger.

Ombygningen havde forbløffende nok ingen negativ indflydelse på mængden af patienter, idet vores fantastiske personale fik alt til at lykkedes trods indskrænkninger og larm. De var så seje!

2024 er endnu et jubilæumsår, denne gang 50 år; det skal også fejres!