Lymfekræft hos hund

Lymfekræft (malignt lymfom) er en cancersygdom der opstår ved, at lymfeceller begynder at dele sig abnormt. Lymfeceller er normalt en del af immunforsvaret og dannes i lymfeknuderne og i knoglemarven. Som følge af deres funktion, hvor de skal beskytte kroppen mod både udefrakommende og indre angreb, findes de overalt i organismen.

Ved den hyppigste form for malignt lymfom, der udgør 80 % af alle tilfælde af lymfekræft, opstår canceren i en eller flere lymfeknuder. Det kaldes for multicentrisk malignt lymfom.​

Vi kender ikke årsagen til, at nogle hunde udvikler malignt lymfom, men lidelsen ses hyppigere hos visse racer, blandt andet boxere, rottweilere og golden retrievere.

Læs om Oskar der har været igennem en behandling for lymfekræft.

Sådan stilles diagnosen

Det første tegn på, at er noget galt er oftest at der pludseligt opdages forstørrelse af lymfeknuderne. I mange tilfælde er hunden ikke påvirket af canceren og viser ingen andre tegn på sygdom. Diagnosen stilles ved, at der udtages en celleprøve fra en eller flere af de forstørrede kirtler til mikroskopisk undersøgelse.

I nogle tilfælde kan der være tvivl om tolkningen af celleprøverne og så vil der fjernes en hel lymfeknude under narkose, som så sendes til undersøgelse hos et patologilaboratorium.

Stadieinddeling & forundersøgelse

Ud over, at vide hvad det er, så er det også vigtigt at vide både hvor der er og hvor slemt det er. Til dette bruges et stadieinddelingssystem fra WHO, der blandt andet fortæller mere om mulighederne for behandling og hvilke resultater vi kan forvente af en sådan.


Derfor anbefales følgende evaluering:

Fremtidsudsigterne ved lymfekræft

Prognosen, eller fremtidsudsigterne, for den enkelte kræftpatient påvirkes af flere faktorer:

 • Immunofænotype. Vi ved, at B-celle maligne lymfomer opfører sig mere aggressivt og udvikler sig hurtigere end T-celle lymfomer. Til gengæld responderer B-celler bedre på behandling med cytostatika.
 • Sygdom. Er patienten dårlig af sin kræftsygdom, vil det påvirke effekten af behandling negativt. Patienter der ikke viser tegn på sygdom har en median overlevelse på 345 dage, mens syge patienter har en median overlevelse på 44 dage.
 • Forudgående behandling med binyrebarkhormon. Forudgående behandling med disse, som ellers også indgår i de fleste protokoller for cytostatikabehandling, kan i visse tilfælde nedsætte effekten af senere behandling.

Behandling af lymfekræft

Der er flere muligheder for behandling, når diagnosen malignt lymfom er stillet. For dem alle gælder, at vi ikke kan forvente at helbrede patienten for sin cancer, men i bedste fald slå sygdommen ned i periode, mens hunden fortsat har en god livskvalitet.

Hvad kan vi forvente at opnå med behandling?

Ingen behandling:

Median overlevelse 1-1,5 måned

Prednisolon:

Median overlevelse 1-3 måneder
50 % remissionsrate

Kemoterapi i form af 12 ugers PACO-L protokol:

Median overlevelse 11-13 måneder
80% remissionsrate
15-20 % i live efter 2 år

ORDFORKLARING:

 • Median overlevelse:Det tidspunkt hvor 50 % vil være i live, mens 50 % er døde af deres cancer
 • Remissionsrate: Procent der oplever komplet eller delvis remission
 • Komplet remission: Opnåelse af symptomfrihed, således at canceren ikke kan spores.
 • Partiel remission: Bedring af tilstande, feks. At lymfeknuderne er svundet i størrelse, men fortsat er forstørrede.
 • Kemoterapi/cytostatika: Cellegifte der bruges til behandling mod cancer.​

Hvad indebærer kemobehandling?

Malignt lymfom er nok den kræftsygdom hos hunde, hvor der foreligger mest viden og erfaring om behandling med kemoterapi.


Målet med behandlingen er som før nævnt, at opnå komplet remission, samtidig med at risikoen for bivirkninger minimeres. Generelt tolerer hundene behandlingen fint og kan have et godt hundeliv med deres sygdom og behandlingen af den.

Der er dog en række forhold man som hundeejer skal være opmærksom på, inden man overvejer muligheden af kemoterapi:

 • Forholdsregler omkring håndtering af afføring og urin.
 • Hyppige dyrlægebesøg
  • Ugentlige kontrolbesøg med udtagning af blodprøver
  • Ugentlige behandlinger
 • Risiko for bivirkninger.
  • Milde til moderate bivirkninger ses hos 25 %
  • Alvorlige bivirkninger ses hos under 5 %
  • Livstruende bivirkninger/dødsfald kan opstå men er meget sjældne.

Læs mere om kemoterapi.

Veletableret dyrehospital gennem 40 år

Bygholm Dyrehospital udvikler sig løbende og er i dag et moderne dyrehospital med solid erfaring.

Vi tager hånd om dit kæledyr

Vi har løbende styrket vores kompetencer inden for en lang række fagområder.

Vi er medlem af ISO Dyrlægen

ISO Dyrlægen er en certificeringsordning som sætter patienten og klienten i centrum.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

- Og følg med i vores hverdag.

Følg med på sociale medier og hold dig opdateret.

Kundeanmeldelser​