Tlf.: 75 61 14 44|post@bygholm-dyr.dk

Kattesyge

Kattesyge

Årsager & Smitteveje

Kattesyge skyldes en infektion med parvovirus. Sygdommene smitter hyppigst ved direkte kontakt mellem katte, men kan også smitte gennem luften eller ved at viruspartikler transporteres og dermed overføres med for eksempel vores hænder, sko og tøj. Virus er meget overlevelsesdygtig uden for katten, hvor viruspartiklerne stadig er smitsomme efter lang tid.

Symptomer & sygdomsforløb

Kattesyge giver høj feber, opkast, diarré, flåd fra næse og øjne, væske- og blodmangel. Sygdommen er meget alvorlig og der er høj dødelighed. Der findes ingen specifik behandling.

Forebyggelse

Vaccination giver beskyttelse mod kattesyge.

2018-12-04T11:04:51+00:00