Tlf.: 75 61 14 44|post@bygholm-dyr.dk
Rygsmerter, Rygkirurgi 2018-12-13T11:01:49+00:00

Rygsmerter, Rygkirurgi

Av min ryg

At en af menneskets hyppigste folkesygdomme er dårlig ryg er ingen hemmelighed, men at det samme også kan siges om de firbenede familiemedlemmer, både hunden og katten, kan måske overraske.

Anatomi

Rygsøjlen består af en række hvirvler (7 halshvirvler, 13 brysthvirvler, 7 lændehvirvler, 5 delvist sammenvoksede bækkenhvirvler og sidst en stribe forhåbentligt logrende halehvirvler). Ledfladerne mellem hvirvlerne er flade og  mellem hvirvlerne  ligger en bruskskive, en disk, der beskytter mod tryk og er med til at give ryggen bevægelighed. Derudover er hvirvlerne samlet med 2 skråled, facetleddene, og et senebånd der løber på oversiden og et på undersiden af hvirvellegemet.

Meget vigtigt støttes det hele af en kraftig muskelmasse i form af mange forskellige muskler langs hele rygsøjlen . Muskler der er meget vigtige for, at ryggen kan tåle de belastninger den udsættes for, og som der også arbejdes intenst for at styrke, når det er gået galt og den dårlige ryg er en realitet.

Hos hunden og katten har vi  groft opdelt to typer ryglidelser:

Spondylose eller slidgigt i ryggen

Ryglidelser der opstår fordi ryggen belastes mere end den har styrke til, således at der opstår en ustabilitet mellem hvirvlerne. Det giver en abnorm bevægelse mellem hvirvlerne og belastning af facetleddene med låsning af disse til følge.
Det kan ske ved drejninger, samt ved hop og spring  og påvirker specielt lænden, hvor der i forvejen er mest bevægelighed mellem hvirvlerne.
Nakken er ofte også sæde for problemer specielt hos dobermann, grand danois og andre af de store racer.

På lang sigt opstår der forkalkninger omkring leddene, såkaldte spondylose dannelser, som har givet navn til den kroniske slidgigt i ryggen på hund eller kat:   Spondylose.
Spondylose forandringerne har form som knoglepålejringer på undersiden af knoglen.

Den eneste normale knogle overgang på dette billede er overgangen mellem 5 og 6 lændehvirvel.

Spondylose ses hos alle hunde, store som små, og det ses også hyppigt på ældre katte.
Specielt nævnes som regel de store hunderacer som f.eks. boxer og grand danois (hos hvilke det faktisk også forekommer, som en arveligt betinget sygdom). Men også brugshundene schæfer og rottweiler er hyppigt plaget. Hos dem ses lidelsen specielt blandt de nederste lændehvirvler.
En af grundene til, at det ofte er brugshundene der rammes er, at der er stor sammenhæng mellem hoftesmerter og rygsmerter. Hoftesmerterne gør, at bevægelserne bliver spændte, det ødelægger ryggens holdning, så ryglidelserne  støder til oven i hofteproblemerne.

Diskusprolaps

Den anden hovedgruppe af sygdomme, er sygdomme hvor brusk skiverne mellem hvirvlerne bliver udsat for sygdom. Diskusdegeneration eventuelt medførende en direkte ødelæggelse af disken, så dele af den kan smutte op i rygmarvskanalen og volde skade på rygmarven: Diskusprolaps.

En sygdom der kan ramme alle hunderacer, men som først og fremmest beskrives hos de mindre hunde med gravhund og pekingeser på første pladsen, men også hyppigt hos puddel, spaniels og beagle.


På billedet ses ved leddet længst til venstre en ustabilitet, der dels medfører en voldsom belastning af disken, men som også gør, at knoglen trykker på rygmarven med smerter og neurologiske gener til følge.

I leddet længst til højre er disken beskadiget og kernen i disken kan ved belastning prolabere op i rygmarvskanalen og forårsage skade på rygmarven.

Ryglidelser er stærkt smertevoldende, det gør ondt at rejse og lægge sig, man bevæger sig krumrygget, man springer nødigt op og selv når man ligger stille mærkes smerterne, så man ofte søger ensomhed og ligger og ryster.
Der kan være nakkesmerter, så man holder hovedet helt stift og absolut ikke hverken skal kigge opad eller ryste på hovedet. Nakkeproblemer er derudover kendt for at give meget intense smerter, så patienten kan skrige højlydt af smerte.
Der kan også være strålesmerter ud i benene, så man trækker på et forben eller halter på et bagben.

Røntgen & rygmarvskontrast

Diagnosen stilles dels ved igennem en grundig undersøgelse at føle sig frem til, hvor patienten har smerter. Derefter er det for, at se hvad der foregår på stedet, nødvendigt at røntgenfotografere området.

Hvis der er påvirkning af nerverne i form af nedsat følelse eventuelt en direkte lammelse, kan  man, hvis der er mulighed for efterfølgende at operere, påvise det angrebne sted med fuldstændig nøjagtighed ved, at  indsprøjte et kontraststof i rygmarvskanalen.

På billedet kan man se kanylen hvor igennem kontrasten er sprøjtet ind i kanalen desuden , at der ikke er kontrast ud for hverken 13 brysthvirvel- 1 lændehvirvel eller 1-2 lændehvirvel, altså det sted diskmaterialet udfylder rygmarvs kanalen og trykker på rygmarven.

MR scanning

Endelig er en MR scanning et utrolig godt hjælpemiddel ved hjernelidelser, ryglidelser og ledlidelser. En undersøgelsesteknik vi ikke selv råder over, men kan henvise til landets hidtil eneste veterinære MR scanner i København på Hospital for mindre Husdyr, KU Life.

Behandlingsmuligheder

Behandlingen ved ryglidelser består grundlæggende i fred og ro, kombineret med en smertestillende behandling. Derved falder spændingen i de låste facetled på plads, og man kan atter begynde at fungere.

Har smerterne ikke bedret sig i løbet af 3-4 dage, er det nødvendigt dels igen at tage diagnosen op til nøjere vurdering. Det skal besluttes om behandlingen skal fortsættes medicinsk. Om der skal tages alternative midler i brug i form af manipulation eller om der eventuelt kan blive tale om operation.

Det gælder både ved spondylose, hvor det specielt helt bagest i lænden kan komme på tale, at fjerne noget af knoglen, så nerven ikke sidder i klemme, og ved kroniske smerter som følge af en diskusdegeneration, hvor det kan det komme på tale at fjerne de involverede disks ved en såkaldt fenestration.

Er der tale om akutte lammelser, skal der handles hurtigst muligt og maximalt i løbet af 24-36 timer for at redde den klemte rygmarv. Sammenlign med at der anbringes en meget stram elastik omkring overarmen. Skæres den hurtigt over, kan armen reddes uden yderligere skade, men lader man den sidde, kan det efter et par dage stort være ligegyldigt, hvad man gør. Armen er vissen og det er begrænset, hvor meget en operation vil hjælpe.

Ved operationen fjernes så meget som muligt af det beskadigede diskmateriale og kirurgen vil i nogle tilfælde ved hjælp af en fræser, fjerne noget af knoglen, så denne kan blotlægge rygmarven. Herved bliver det muligt, at få renset op omkring den og få trykket væk så belastningen ophører.

Det kan ikke på forhånd ses, om og hvor meget permanent skade rygmarven har taget. Derfor er der altid en grad af usikkerhed ved disse operationer, men man kan som tommelfingerregel sige, at lammelser der har udviklet sig gradvist over timer eller dage stiller en bedre prognose (=helbredelsesmulighed) end de lammelser, der opstår lige pludseligt og som et lyn fra en klar himmel.

Ved kroniske smerter i ryggen, er der flere muligheder for behandling ud over medicin og operation:

  • Træning af ryggen og dermed en styrkelse af ryggens muskulatur hjælpe.
  • Lokal guldbehandling (Goldtreat) kan afbøde de kroniske smerter med meget stor succes hos 80 % af patienterne med rygsmerter og over 90 % af patienter med hoftesmerter. Gold treat behandlingen er derfor, en for patienten, meget enkel behandling med en meget stor smertestillende effekt for langt de fleste patienter, hvorfor den er stærkt anbefalelses værdig.

Genoptræning

Genoptræning er for både de medicinske rygpatienter og for de kirurgiske meget vigtig.

Det drejer sig dels om at styrke ryggens muskulatur og dels om ved bevægelse at prøve at stimulere beskadigede nerver til en gendannelse.
I genoptræningsfasen har svømning og helt ideelt en genoptræning i water walkeren en meget central funktion. Vi er derfor meget glade for, at kunne tilbyde denne form for genoptræning.

Genetik & ryglidelser

Adskillige ryglidelser har en arvelig disposition.

Som tidligere nævnt er rygsmerter hyppigt afledt af hoftesmerter, derfor er arbejdet med at forhindre avl på hunde med hofteledsdysplasi også i denne forbindelse meget vigtig. I samme åndedrag kan også nævnes røntgenfotograferingen af avlsdyr med henblik på albueledslidelser.

Spondylose kan hos flere racer været arveligt betinget, derfor udelukkes for eksempel boxere med flere spondylosefund fra avlen.

Hos gravhunden har man fundet at forekomsten af forkalkede disk har en arvelig gennemslagskraft på helt op til 70-80 %. Det er derfor et meget vigtigt stykke arbejde, der er sat i gang i gravhundeklubben med røntgenfotografering af avlshundene for, at komme diskusprolaps hos gravhunden til livs. Et arbejde der, hvis det bliver gennemført konsekvent, ikke kan andet end at give et positivt resultat.

På Bygholm Dyrehospital  er Gustaf Valentiner-Branth certificeret til at optage disse billeder.